سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش را فراگیرید که فرا گرفتنش، حسنه است. [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 88 شهریور 18 , ساعت 3:14 عصر

امروزه پس از گذشت بیش از نیم قرن از پایان جنگ جهانی دوم، افسانه هولوکاست همچنان افسانه غالب و مسلط زمانه ماست. تاثیرات عمیق و دامنه دار این افسانه و پیامدهای ناشی از آن همچون گذشته نقشی کلیدی در عرصه های داخلی و بین المللی ایفا می کند.
اهمیت و گستردگی ابعاد پدیده هولوکاست محققان را بر آن داشته تا بیش از پیش با نگاهی نقادانه و موشکافانه به کند و کاو پیرامون حقایق موجود در این زمینه بپردازند. مقاله حاضر نیز تلاشی در این راستا است که سعی بر آن دارد بر مبنای رویکرد بازنگری در هولوکاست به واکاوی و بازشناسی این پدیده بپردازد.
در مورد هولوکاست (همه سوزی یهودیان)، دو دیدگاه عمده وجود دارد.
1) دیدگاه اول، دیدگاه کشتارگرا (HoIocaust EXterminationism) است. معتقدان به این دیدگاه بر این باورند که دست کم شش میلیون یهودی اروپایی در خلال جنگ جهانی دوم به طور منظم و روشمند و با برنامه ریزی قبلی و عمدتاً دراتاق های گاز اردوگاه های مرگ نازی ها از قبیل آشویتس - بیرکناو، تربلینکا، مایدانک، برگن - بلزن، بلزک، سابی بور و غیره، عمدتاً با استفاده از گاز سیکلون ب نابوده شده اند و سپس اجساد آنها در کوره های آدم سوزی به خاکستر تبدیل شده است. همچنین گروه های ضربت نازی وابسته به اس. اس (نیروی امنیتی و نظامی نخبه حزب نازی) دست به کشتارهای گسترده و وسیع یهودیان درنقاط مختلف اروپای اشغالی به ویژه در پشت خطوط ارتش پیشرو آلمان در جبهه روسیه زده است که از مهمترین و بدنام ترین این کشتارها و قتل عام ها، به عنوان نمونه می توان به کشتار، قلع و قمع و تیرباران گسترده ده ها هزار یهودی ساکن کیف، پایتخت اوکراین، در دره ای نزدیک به این شهر موسوم به «بابی یار» اشاره کرد.این واقعیت در فیلم سینمایی زندگی زیباست مجسم شده است .
ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ