سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایمان برهنه است و جامه آن تقوا و زیورش حیا و دارایی اش فقه و میوه اشدانش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 88 شهریور 18 , ساعت 3:14 عصر

یکی از یاران پیامبر صلوات الله علیه و آله از این که گرفتار گناه می شود به پیامبر صلوات الله علیه و آله گلایه برد و خواستار راهنمایی آن حضرت شد. پیامبر صلوات الله علیه و آله به وی می فرمایند: دروغ نگو! آن شخص گفت: همین. پیامبر صلوات الله علیه و آله : فرمودند: همین و بس. مرد رفت و در برابر امری قرار گرفت که گناه بود و چون خواست آن را مرتکب شود گفت اگر پیش پیامبر صلوات الله علیه و آله رفتم و گفت این کار را کردی چه بگویم؟ دروغ بگویم. من که وعده داده ام دروغ نگویم. چند مسئله دیگری نیز رخ داد و او برای این که به پیامبر دروغ نگوید از ارتکاب آن خودداری کرد. این گونه است که رفتار خود را اصلاح کرد.
منبع:مجمع البیان ج 7 و 8 ص 584


چهارشنبه 88 شهریور 18 , ساعت 3:14 عصر

حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام به فرمان خدا به ساختن کشتی مشغول شد، تا هنگام عذاب طوفان او و مؤمنین سوار بر آن شده و نجات یابند. کافران نزد نوح علی نبینا و آله و علیه السلام می آمدند و کشتی سه طبقه او را آن هم در جای خشکی که می دیدند، مسخره می کردند.
یکی گفت: این محل آب و چاهی ندارد که کشتی می سازی و این نادانی است.
دومی گفت: ای پیر! سوار کشتی شو و با سرعت از اینجا برو.
سومی گفت: پر و بالی هم برای کشتی بساز.
چهارمی گفت: دنباله کشتی که می سازی، کج است.
پنجمی گفت: مگر عقل خود را از دست داده ای؟!
آن یکی گفت: بی کاری مگر؟
ششمی گفت: پس از پیغمبری، تازه نجار شده ای.
حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام با تمسخر و استهزای آنان از ساختن کشتی باز نماند و در پاسخ آنان فرمود: این کار به امر خداوند است، اگر شما امروز ما را مسخره می کنید، ما هم روزی بیاید که شما را مسخره کنیم، و به زودی خواهید دانست که عذاب و ذلت به سراغ کدام یک از ما خواهد آمد؟!
سپس به امر خداوند آب از زمین جوشید و اهل کشتی نجات یافتند و استهزاکنندگان به عذاب ابدی دچار شدند.
منبع :http://kayhannews.ir/870122/6.htm


چهارشنبه 88 شهریور 18 , ساعت 3:14 عصر

رسول گرامی صلوات الله علیه و آله تکه نانی را بر زمین دیدند آن را برداشتد و تناول کردند، سپس به عایشه فرمودند: نعمت های الهی را تعظیم و تکریم کن، زیرا چنین نیست که وقتی این نعمت ها از میان گروهی رخت بربندد،  به زودی به آنها برگردد.
همچنین حضرت در این رابطه در جای دیگر فرمودند: خداوند، رزق و روزی گروهی از مردم را گشایش داد تا هنگامی که سر به طغیان گذاشتند و برای تطهیر خود از نان استفاده نمودند. تا اینکه خداوند آنان را به قحطی و گرسنگی گرفتار ساخت. آن گروه که آذوقه های خود را در انبارها ذخیره می کردند تا محفوظ بماند، خداوند حشره یا چیزی شبیه به آن را برانگیخت تا ذخیره آنان را فاسد کند آنها هم مجبور شدند برای تامین آذوقه خود به همان پاره نان های آلوده روی آورند.1
1- وسایل الشیعه، ج 16، ص 507لیست کل یادداشت های این وبلاگ